Ravshana Kurkova

Ravshana Kurkova

Biography

Known For: Acting

Birthday: 1980-08-22

Place of Birth: Tashkent, Uzbek SSR, USSR [now Uzbekistan]

Also Known As: