Favorite Comment

토르: 러브 앤 썬더 (2022)

토르: 러브 앤 썬더 (2022) - 판타지 영화 119 의사록. Thor 4, 雷神4:爱与雷霆, Тор 4, থর: প্রেম এবং বজ্রপাত, Marvel Studios' Thor: Love and Thunder, Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, Tors: Mīla un Pērkons, Thor : Amour et tonnerre de Marvel Studios, Marvel Studios' Thor: Tình Yêu và Sấm Sét, Thor: amor y trueno, თორი: სიყვარული და ჭექა-ქუხილი, 토르 4, Թոր: Սեր և ամպրոպ, תור: אהבה ורעם, Thor: Cinta dan Guntur, 마블 토르: 러브 앤 썬더, 토르 러브 앤 썬더, ธอร์: ด้วยรักและอัสนี, Thor 4 - Love and Thunder, 雷神4.爱与雷霆, Thor - Love and Thunder, Thor, Love and Thunder, Θορ: Έρωτας και Κεραυνός, Thor - Love and Thunder, Thor 4 - Love and Thunder, Thor: Láska jako hrom, Тор: Любовь и гром, Thor - Love and Thunder, Thor IV, باوکی ڕوحی, Thor IV: Love and Thunder (2022). 이너피스를 위해 자아 찾기 여정을 떠난 천둥의 신 토르. 그러나 우주의 모든 신들을 몰살하려는 신 도살자 고르의 등장으로 토르의 안식년 계획은 산산조각 나 버린다. 토르는새로운 위협에 맞서기 위해 킹 발키리, 코르그, 그리고 전 여자친구 제인과 재회하게 되고, 그녀가 묠니르를 휘두르는 마이티 토르가 되어 나타나 모두를 놀라게 한다. 이제 팀 토르는 고르의 복수에 얽힌 미스터리를 밝히고 더 큰 전쟁을 막기 위한 전 우주적 스케일의 모험을 시작하는데... , , , , , , , , , , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming