Iain Stirling

Iain Stirling

životopis

Scottish comedian, writer, and TV personality.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 1988-01-27

Miesto narodenia: Edinburgh, Scotland, UK

Tiež známy ako: