Favorite Comment

เดอะ ซิมป์สันส์

เดอะ ซิมป์สันส์ - ครอบครัว รายการโทรทัศน์ 22:14. story about เนื้อเรื่องตลกเสียดสีวิถีชีวิตชนชั้นกลางของชาวอเมริกัน โดยผ่านตัวละครในครอบครัวคือ โฮเมอร์, มาร์จ, บาร์ต, ลิซา และ แม็กกี โดยมีเนื้อหาเกิดที่เมืองที่ชื่อ สปริงฟิลด์ ที่ถากถางมุมมองของสังคมมนุษย์ วัฒนธรรมอเมริกัน สังคมทั้งหมดและวงการโทรทัศน์

เปิดตัว: Dec 17, 1989

เวลา: 22:14

ประเภท: , ,

ดาว: , , , , ,

Networks: FOX