Favorite Comment

Kế Hoạch A (1983)

Kế Hoạch A (1983) - Phim Hành Động Phim 106 Phút. Jackie Chan's Project A, Проект А, A计划, Project A, プロジェクトA, Project A, Project A. Kế Hoạch A - Project A (1983) Mã Long cùng đồng đội trong lực lượng tuần duyên theo đuổi cuộc chiến không cân sức với bọn hải tặc. Họ xây dựng phương án tấn công bí mật mang tên Kế hoạch A. Nhờ sự giúp đỡ của một cảnh sát và một tay cờ bạc bịp, Mã Long giải thoát những con tin người Anh khỏi sào huyệt bọn cướp biển... , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming