Favorite Comment

Tách Biệt (2016)

Tách Biệt (2016) - Phim Kinh Dị Phim 117 Phút. 언브레이커블 23 아이덴티티, 思裂, Сплит / Split, Fragmentado - 2016, 分裂, Split (2017), Divisé, Lõhestunud, 23 아이덴티티. Kevin, một người đàn ông có 23 nhân cách khác nhau trong một cơ thể, bên trong Kevin tồn tại một nhân cách ác quỷ luôn muốn điều khiển và thống trị những nhân cách còn lại. Sau khi bắt cóc ba cô gái trẻ, Kevin đã phải đấu tranh với các mặt tâm lý bên trong hắn và với cả những người xung quanh, khi bức tường ngăn cách giữa các mảng tâm trí đã sụp đổ. Nhân cách xấu xa vốn ẩn giấu lâu nay đang dần hiện hữu và thao túng các nhân cách còn lại. , , , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming