Leo Wu

Leo Wu

Tiểu sử

Lei Wu was born on December 26, 1999 in Shanghai, China. He is an actor, known for Lang ya bang (2015), Sha hai (2018) and Ying (2018).

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1999-12-26

Nơi Sinh: Shanghai, China

Còn được Biết đến Như: