Ong Seong-wu

Ong Seong-wu

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1995-08-25

Nơi Sinh: Incheon, South Korea

Còn được Biết đến Như: