Jacob Elordi

Jacob Elordi

Tiểu sử

Jacob Elordi (born 26 June 1997) is an Australian actor. He is known for his roles in the Netflix teen films The Kissing Booth (2018), The Kissing Booth 2 (2020), and the upcoming The Kissing Booth 3, as well as the HBO series Euphoria (2019–present).

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1997-06-26

Nơi Sinh: Brisbane, Australia

Còn được Biết đến Như: