Andrzej Grabowski

Andrzej Grabowski

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1952-03-15

Nơi Sinh: Chrzanów, Poland

Còn được Biết đến Như: