Maitreyi Ramakrishnan

Maitreyi Ramakrishnan

Tiểu sử

Maitreyi Ramakrishnan (born 28 December 2001) is a Canadian actor of Sri Lankan Tamil descent known for starring in the Netflix series Never Have I Ever (2020).

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2001-12-28

Nơi Sinh: Mississauga, Ontario, Canada

Còn được Biết đến Như: