Mitsuru Obunai

Mitsuru Obunai

Tiểu sử

Được biết đến: Visual Effects

Sinh nhật: 1968-03-28

Nơi Sinh: Niigata, Niigata Prefecture, Japan

Còn được Biết đến Như: