Favorite Comment

Chain Reaction

Chain Reaction - Chương Trình Tivi 30:14. story about Chain Reaction là một chương trình trò chơi của Mỹ do Bob Stewart tạo ra, trong đó người chơi cạnh tranh để tạo thành chuỗi gồm các cụm từ hai từ.

Phát Hành: Feb 22, 2021

Thời Gian Chạy: 30:14

Thể Loại:

Ngôi Sao:

Networks: NBC, Game Show Network