Favorite Comment

Đá Vàng

Đá Vàng - Phim Miền Tây Chương Trình Tivi 42:92. story about Theo dõi thế giới bạo lực của gia đình Dutton, người kiểm soát trang trại tiếp giáp lớn nhất ở Hoa Kỳ. Được lãnh đạo bởi tộc trưởng John Dutton, gia đình bảo vệ tài sản của họ trước sự tấn công liên tục của các nhà phát triển đất đai, khu bảo tồn của người da đỏ và Công viên Quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ.

Phát Hành: Jun 20, 2018

Thời Gian Chạy: 42:92

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: Paramount Network